Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rekommenderade uppgifter

De rekommenderade uppgifterna är avsedda för studenternas självstudier. På övningarna går assistenterna igenom snarlika uppgifter.

Avsnitt

 1. Funktioner, 1.1-1.6
  Uppg: 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 (M₁,₅₋₇), 1.9, 1.10 (M₁), 1.7, 1.8, 1.11, 1.13, 1.14, 1.19, 1.10 (M₂,₄,₅,₆), 1.16ab, 1.22☠, 1.23, 1.24, 1.29
 2. Differentialkalkyl för reellvärda funktioner, 2.1-2.6
  Uppg: 2.1, 2.4, 2.6, 2.9, 2.11, 2.13, 2.15, 2.17, 2.26, 2.27, 2.28ab, 2.30, 2.32, 2.33, 2.34ab, 2.37, 2.50, 2.61, 2.62b, 2.66, 2.67, 2.68bd
 3. Differentialkalkyl för vektorvärda funktioner, 3.1-3.4
  Uppg: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 2.34c, 2.39, 2.42, 2.43, 2.45☠, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.12, 3.16, 3.13, 3.17, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.26, 3.28, 3.31
 4. Optimering, 4.1-4.3
  Uppg: 4.3, 4.8, 4.11, 4.12, 4.15, 4.1, 4.17, 4.19, 4.22☠, 4.23, 4.26, 4.27, 4.32☠, 4.25, 4.30, 4.40, 4.41, 4.43, 4.47
 5. Dubbelintegraler, 6.1-6.4, 6.6
  Uppg: 6.1, 6.4, 6.5, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.17a, 6.19, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.34, 6.35, 6.39☠, 6.40
 6. Multipelintegraler, 7.1
  Uppg: 7.1, 7.3, 7.6, 7.8bc, 7.11, 7.13, 7.14☠, 7.15, 7.17☠
 7. Användningar av integraler, 8.1, 8.2, 8.4
  Uppg: 8.2, 8.4, 8.8, 8.11☠, 8.13☠, 8.28, 8.31
 8. Vektoranalys i planet, 9.1-9.4
  Uppg: 9.2, 9.3bc, 9.4, 9.5, 9.9, 9.10, 9.12, 9.13, 9.19☠, 9.21☠, 9.29, 9.31, 9.33, 9.39, 9.40
 9. Vektoranalys i rummet, 10.1-10.5
  Uppg: 10.2, 10.3, 10.8, 10.11, 10.13, 10.16ab, 10.19, 10.23, 10.27, 10.52☠, 10.53☠, 10.63