Period 3-4

Teacher Tommy Ekola created page 15 February 2012

commented 28 February 2012

Yo Ekola!

När kommer resultaten upp? Jag antar att det redan är färdigrättat då Jockum nämnde det igår.

Tommy Ekola edited 28 February 2012

Resultatlistor
* Seminarier
* Kontrollskrivning 1

Teacher commented 28 February 2012

Yo Steven!

Nu är resultaten uppe på KS1 för CINEK.

commented 28 February 2012

Hej! Jag deltog vid seminarietillfälle 1 men kan inte se att något resultat rapporterats. Varför?

Teacher commented 28 February 2012

Tag kontakt med din seminarieledare. Enligt resultatlistan har du inget resultat från seminarium 1.

commented 28 February 2012

Hej! Jag fick inga poäng på uppgift tre på KS 1, men har fått samma svar som i lösningsförslaget? Varför?

commented 28 February 2012

Matilda, det är omöjligt att svara på utan att se din lösning, men det finns två saker att tänka på. För det första har själva svaret liten inverkan på vilken poäng du får, jämfört med om du har kommit fram till svaret på ett sätt som visar att det är korrekt. För det andra är ges en del av poängen för hur väl det går att följa din lösning; en lösning som är helt korrekt men omöjlig att följa bedöms med en låg poäng.

commented 28 February 2012

Okej, vad ska jag då göra för att få min KS kontrollerad igen?

Teacher commented 28 February 2012

Du kan begära en omprövning genom att gå till mattes studentexpedition och fylla i en blankett och bifoga en kopia av din lösning till uppgiften.

Teacher commented 17 April 2012

KS2 från 10 april rättad

Resultaten finns på denna sida i kodad form. Ni kan hämta ks:n på mattes studentexpedition.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News