Kurslitteratur

Calculus, a complete course, av Adams och Essex. Åttonde upplagan. Finns t ex på kårbokhandeln. Boken används också i SF1625 Envariabelanalys. 

Adams Calculus

Nedanstående kapitel i kursboken Calculus ingår:

 • Kapitel 10 om vektorer och koordinater i tredimensionella rummet (avsnitt 10.1 och 10.6)
 • Kapitel 11 om vektorvärda funktioner och kurvor (avsnitt 11.1-11.3)
 • Kapitel 12 om partiella derivator (avsnitt 12.1-12.9)
 • Kapitel 13 om tillämpningar av partiella derivator (avsnitt 13.1-13.4)
 • Kapitel 14 om multipelintegraler (avsnitt 14.1-14.7)
 • Kapitel 15 om vektorfält (avsnitt 15.1-15.6)
 • Kapitel 16 om vektoranalys (avsnitt 16.1-16.5)

Allt är förstås inte lika viktigt (se kursmålen som står i kursplanen och se också fliken Rekommenderade uppgifter för en detaljerad planering). 

Teacher Mats Boij created page 8 September 2015

commented 18 January 2016

Errata:

 1. page 599, chapter 10.6, example 2 (a):
  is: z=r
  should be: z=r^2

Feedback News