Kursinnehåll

Om kursens mål och innehåll står att läsa i kursplanen

Nedanstående kapitel i kursboken Calculus ingår:

  • Kapitel 10 om vektorer och koordinater i tredimensionella rummet (avsnitt 10.1 och 10.6)
  • Kapitel 11 om vektorvärda funktioner och kurvor (avsnitt 11.1-11.3)
  • Kapitel 12 om partiella derivator (avsnitt 12.1-12.9)
  • Kapitel 13 om tillämpningar av partiella derivator (avsnitt 13.1-13.4)
  • Kapitel 14 om multipelintegraler (avsnitt 14.1-14.7)
  • Kapitel 15 om vektorfält (avsnitt 15.1-15.6)
  • Kapitel 16 om vektoranalys (avsnitt 16.1-16.5)

Allt är förstås inte lika viktigt (se kursmålen som står i kursplanen och se också fliken Rekommenderade uppgifter för en detaljerad planering). 

Teacher Mats Boij created page 2 September 2014

Feedback News