Tentamen

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifterna utgör del A av tentamen och kan till en del ersättas med resultat från den löpande examinationen. Se sidan för bonuspoäng för detaljer. De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C.

Betygsgränserna vid tentamen ges av

BetygABCDEFx
Total poäng 27 24 21 18 16 15
Varav från del C 6 3

Se Allmänt om tentamen för bedömningskriterier.

Anmälan till tentamen

Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen.

Om du redan är godkänd men vill tentera upp ditt betyg (s.k. plussning) så kan du inte anmäla dig via "Mina sidor" utan ska istället anmäla dig via en särskild blankett på matematiks studentexpedition.

Kompletteringstentamen

Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 90 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Tidigare tentamina

Se flik i vänstermenyn.

Teacher Mats Boij created page 2 September 2014

One user removed his/her comment
commented 26 August 2015

Jag har fått Fx. Kommer jag att bli kontaktad angående kompletteringstenta eller behöver jag ordna något själv? Finns det några tillgängliga exempel på hur sådana tentor ser ut?

Teacher commented 26 August 2015

Ja, du kommer få ett epost-meddelande med information om kompletteringstentan.

commented 28 August 2015

När är kompletteringstentan?

commented 28 August 2015

Såg nu på hemsidan att de lagt in en lektion onsdag den 9e september och det står Kompletteringstentamen så det verkar bli då. 

https://www.kth.se/social/course/SF1626/event/d2588a4e00a7a2835248289f0398d174-1/#activity0

Feedback News