Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bonuspoäng

De tre första uppgifter på en tentamen utgör del A och kan ersättas med bonuspoäng från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3.

Kontrollskrivningar

Den som har 7-8 poäng på en kontrollskrivning får 3 bonuspoäng på motsvarande tentamensuppgift och ett resultat på 9-12 poäng ger 4 bonuspoäng på tentamensuppgiften (som då inte behöver lösas).

Det är maximum mellan bonuspoängen från kontrollskrivningen och resultatet på tentamensuppgiften som räknas. Om du t.ex. har 3 bonuspoäng från kontrollskrivning 1 och vill ha 4 poäng på uppgift 1 på tentamen så krävs att hela uppgift 1 löses korrekt.

Seminarier

Varje godkänt seminarium ger en bonuspoäng på tentamensuppgift 3. Maximalt kan man alltså med hjälp av seminarier få 4 bonuspoäng avklarade på tentamensuppgift 3  (som då inte behöver lösas). Det är maximum mellan bonuspoängen från seminarierna och resultatet på uppgift 3 på̊ tentamen som räknas.

Giltighet

Bonuspoängen är giltig på de två första tentamenstillfällen som du deltar på under läsåret efter det att du fått bonuspoängen med start från kursomgångens ordinarie tentamen.

Om du tar bonuspoäng på flera kursomgångar under läsåret så är det ditt bästa resultat från respektive bonusmoment som räknas.