Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vem får delta i KS och SEM?

Vi har av resurs- och rättviseskäl inte möjlighet att låta alla skriva kontrollskrivningar eller delta i seminarier i alla kursomgångar, och därför är grundregeln att man deltar i de kontrollskrivningar och seminarier som tillhör det egna programmets kursomgång.

Även äldre studenter har rätt att delta i kontrollskrivningar och seminarier vid sitt programs kursomgång.

Ett nödvändigt villkor för att du ska kunna få avvika från regeln, och följa en kursomgång som hör till ett annat program, är att det finns särskilda skäl. I så fall behöver vi ett brev från din studievägledning där de intygar att de har rekommenderat just dig att följa denna kursomgång i stället för ditt eget programs, samt en motivering till detta. Detta brev ska skickas till biträdande examinator Göran Hulth, hulth@kth.se

Det är också nödvändigt att du är terminsregistrerad och har gjort kursval till aktuell kursomgång.

Alla förstagångsregistrerade på en kursomgång kommer automatiskt att vara anmälda till kontrollskrivningar. Äldre studenter som deltar i sitt programs kursomgång samt studenter från andra program som har beviljats rätt att delta måste anmäla sig till kontrollskrivningarna enligt rutiner som meddelas på sidan ANMÄLAN TILL KS