KS2 period 4 med lösningsförslag

Hans Thunberg created page 5 May 2011

commented 5 May 2011

På fråga 1 b i lösningsförslaget är formuleringen annorlunda än den som var på KS:en vi skrev (iaf min). Är det för att lösningsförslagen är gjorda med en tidigare version av KS:en än den som vi faktiskt fick skriva?

På KS:en vi skrev var formuleringen "Avgör karaktären på den stationära punkten (0,0) till \({{f}{\left({x},{y}\right)}={{y}}^{{2}}-{{x}}^{{2}}{y}}\). Tips: Undersök i vilka områden f(x,y) är positiv resp. negativ."

Mvh Elvis

commented 5 May 2011

Lyckades nämligen slarva på den och påstod att den kvadratiska formen \({{Q}{\left({h},{k}\right)}={2}{{k}}^{{2}}}\) som jag fick fram var positivt definit, trots att den ju är positivt semidefinit. Hade jag fått givet att det var en sadelpunkt så som det är formulerat i versionen i lösningsförslaget hade jag ju så att säga haft ett facit för detta. Lite bittert :)

Teacher commented 5 May 2011

Hej

Uppgiftstexten i lösningen till uppgift 1b) är kvar sedan ett äldre utkast till KS:en. Lösningen som är formulerad är dock adekvat även för den formuelring som blev.

 

Feedback News