Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Seminarier

Under kursen ges fyra seminarier.  Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa en uppsättning problem. Lösningarna ska vara färdigskrivna innan seminariet börjar och de ska vara skrivna på ett papper per uppgift, med namn och personnummer på. Det är tillåtet att samarbeta och diskutera lösningar med andra studenter men var och en måste skriva sina egna lösningar.

Seminarierna börjar med att en av uppgifterna samlas in för rättning och därför är det viktigt att vara i tid. Därefter kommer studenternas lösningar att presenteras och diskuteras. Tanken är dels att uppgifterna ska vara lärorika i sig, dels att kommunikationen kring lösningsförslagen ska leda till ett djupare lärande. Seminarierna ska främja studentaktivitet och kontinuitet i studerandet.

Vid seminariet kommer de medhavda lösningarna att behandlas på olika sätt. Lösningar på en uppgift kan samlas in och rättas av lärare. Andra lösningar får studenter gå igenom på tavlan. Åter andra kan rättas och diskuteras i grupp.  Även om det finns ett litet inslag av examination vid seminarierna är det lärmomentet som är det viktiga.

Godkänd vid ett seminarietillfälle blir man om man deltar vid hela seminarietillfället och utför alla de uppgifter man blir tilldelad, som att redovisa vid tavlan, rätta andra studenters uppgifter, lämna in lösningar. De inlämnade lösningarna kommer att bedömas enligt samma bedömningskriterier som vid tentamen och kontrollskrivningar, men främst som en återkoppling till studenten. Lösningarna ska visa prov på en substansiell arbetsinsats och vara möjliga att följa. För att räknas som aktivt deltagande krävs att den lösta uppgiften lämnas in senast fem minuter efter seminariets början.

Varje godkänt seminarietillfälle ger en poäng på tentamensuppgift 3. Maximalt kan man alltså med hjälp av seminarier få 4 poäng avklarade på tentamensuppgift 3  (som då inte behöver lösas). Det är maximum mellan resultatet från seminarierna och resultatet på̊ uppgift 3 på̊ tentamen som räknas. Resultat från seminarieserien gäller vid ordinarie tentamen och ordinarie omtentamen för respektive program och läsår.

Tommy Ekola created page 25 August 2011

Tommy Ekola edited 4 October 2011

Under kursen ges fyra seminarier.  Inför seminarierna har studenterna i uppgift att lösa en uppsättning problem. Lösningarna ska vara färdigskrivna innan seminariet börjar och de ska vara skrivna på ett papper per uppgift, med namn och personnummer på. Det är tillåtet att samarbeta och diskutera lösningar med andra studenter men var och en måste skriva sina egna lösningar.

Seminarierna börjar med att en av uppgifterna samlas in för rättning och därför är det viktigt att vara i tid. Därefter kommer studenternas lösningar att presenteras och diskuteras. Tanken är dels att uppgifterna ska vara lärorika i sig, dels att kommunikationen kring lösningsförslagen ska leda till ett djupare lärande. Seminarierna ska främja studentaktivitet och kontinuitet i studerandet.

Varje student måste, för att bli godkänd på seminariet, i detalj kunna förklara sina egna lösningar muntligt och skriftligt. Vid seminariet kommer de medhavda lösningarna att behandlas på olika sätt. Lösningar på en uppgift kan samlas in och rättas av lärare. Andra lösningar får studenter gå igenom på tavlan. Åter andra kan rättas och diskuteras i grupp.  Även om det finns ett litet inslag av examination vid seminarierna är det lärmomentet som är det viktiga.

Godkänd vid ett seminarietillfälle blir man om man deltar vid hela seminarietillfället och utför alla de uppgifter man blir tilldelad, som att redovisa vid tavlan, rätta andra studenters uppgifter, lämna in lösningar. De inlämnade lösningarna kommer att bedömas enligt samma bedömningskriterier som vid tentamen och kontrollskrivningar, men främst som en återkoppling till studenten. Lösningarna ska visa prov på en substansiell arbetsinsats och vara möjliga att följa. För att räknas som aktivt deltagande krävs att den lösta uppgiften lämnas in senast fem minuter efter seminariets början.

Varje godkänt seminarietillfälle ger en poäng på tentamensuppgift 3. Maximalt kan man alltså med hjälp av seminarier få 4 poäng avklarade på tentamensuppgift 3  (som då inte behöver lösas). Det är maximum mellan resultatet från seminarierna och resultatet på̊ uppgift 3 på̊ tentamen som räknas. Resultat från seminarieserien gäller vid ordinarie tentamen och ordinarie omtentamen för respektive program och läsår.

commented 18 February 2012

För svåra seminarier! 5 uppgifter och 4 poäng?commented 20 February 2012

Exakt vart har ni ont?

commented 20 February 2012

Samma som dig!

Vill gärna höra kommentar från lärare!

Teacher commented 20 February 2012

Seminarium 3 är nog det seminarium som kräver störst arbetsinsats. Det beror på att multipelintegraler är ett av de viktigaste avsnitten i kursen och att många har problem med att ställa upp och beräkna sådana integraler. Därför tror jag att det är en bra investering att lägga ner tid på att lösa seminarieuppgifterna.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.