Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bonuspoäng

Bonuspoäng

Varje godkänt seminarietillfälle ger en poäng på tentamen. Dessa tillgodoräknas på tentamens del A upp till de maximala 12 poäng som ges för den delen. Om man t.ex. har fått 4 bonuspoäng, och får 10 poäng på tentamens del A uppgifter, erhåller man 12 poäng.

Bonuspoängens giltighet

Bonuspoängen räknas på de två första tentamenstillfällen som du deltar vid under läsåret, efter det att du fått bonuspoängen med start från kursomgångens ordinarie tentamen.

Teacher Tommy Ekola created page 6 December 2013

One user removed his/her comment
commented 12 February 2014

Kontrollskrivningar finns inte, men vissa seminarier är som kontrollskrivningar, läs under Allmänt om seminarierna.

One user removed his/her comment
commented 11 June 2014

Fråga: om ordinarie tentamen gick i Mars, 2014, räknas bonuspoängen på första omtentamen i Augusti 2014?

Teacher commented 11 June 2014

Bonuspoängen för detta läsår gäller även i augustiperioden, men det är sista tentatillfället de gäller.