Seminarieuppgifter

Här är uppgifterna för de olika seminarierna:

  • Seminarium 1. Vid detta seminarium sker en inlämning.
  • Seminarium 2.. Vid detta seminarium sker ett skriftligt prov. Förbered er också på de andra uppgifterna.
  • Seminarium 3. Vid detta seminarium sker en inlämning. 
  • Seminarium 4. Vid detta seminarium sker ett skriftligt prov. Förbered er också på de andra uppgifterna.
  • Seminarium 5. Vid detta seminarium sker en inlämning. 
  • Seminarium 6. Vid detta seminarium sker ett skriftligt prov. Förbered er också på de andra uppgifterna.

Teacher Mats Boij created page 2 September 2014

Feedback News