Kontrollskrivningar

En kontrollskrivning består av 3 uppgifter som bedöms med maximalt 4 poäng vardera. Maxpoängen på kontrollskrivningen är alltså 12.

Resultat från kontrollskrivningen kan tillgodoräknas som bonuspoäng på tentamen. Se sidan för bonuspoäng för detaljer.

Regler kring kontrollskrivningar

  • Skrivtiden är 90 minuter.
  • Den som är mer än 15 minuter sen får ej delta i kontrollskrivningen.
  • Skrivande får lämna skrivsalen tidigast efter 30 minuter.
  • Inga toabesök eller andra raster.
  • Skrivande ska kunna legitimera sig med giltig fotolegitimation.
  • Vid kontrollskrivningen är inga hjälpmedel tillåtna.

Anmälan till kontrollskrivningar

Alla som vill skriva en kontrollskrivning skall anmäla sig till den. Anmälan görs via Mina sidor. Sista anmälningsdag är cirka en vecka före kontrollskrivningen. (Exakt datum finns på sidan för respektive kontrollskrivning.)

Du får bara anmäla dig till kontrollskrivningar som hör till din egen kursomgång. 

Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen. Har du glömt att anmäla dig eller vill skriva en annan kursomgångs kontrollskrivning så får du bara skriva kontrollskrivningen i mån av plats. Eventuella lediga platser meddelas på KTH Social.

Om du redan har ett godkänt betyg på kursen och vill delta på en kontrollskrivning så kan du inte anmäla utan får skriva i mån av plats i en av reservsalarna.

Placering

Placering i skrivsalarna kommer att meddelas via epost och kommer också att finnas  på din resultatsida.

Överklagan

Den som vill klaga på rättningen ska lämna in en begäran om omprövning på matematikinstitutionens studentexpedition.

Feedback News