Placering och datum

Placering

Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.

Årets tentor

Det ges fyra tentamenstillfällen under året, dvs ett tentamenstillfälle efter varje läsperiod då kursen ges samt ett tillfälle i augustiperioden. Ordinarie tentamen för vissa program är omtentamen för andra.

Datum för tentamen

  • Tentamen 2017-01-10 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2017-01-30 kl 17:30-19:00)
  • Tentamen 2017-03-15 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2017-04-03 kl 17:30-19:00)
  • Tentamen 2017-06-05 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2017-06-22 kl 09:30-11:00)
  • Tentamen 2016-08-17 kl 8-13 

Teacher Mats Boij created page 25 October 2016

commented 6 April 2017

Hej! Är datumbestämning för augusti på g??

Teacher commented 10 April 2017

Jag vet bara att tentamensschemat för augusti ska publiceras någon gång i april.

Teacher commented 28 April 2017

Jag har skrivit till schemaläggningen och frågat om när de kommer att publicera tentamensschemat för augustiperioden. När jag får svar kommer jag att lägga upp det här.

Teacher commented 17 May 2017

Nu är tentamensschemat för augustiperioden klart.

commented 18 July 2017

Hej! Hur ser möjligheterna ut för att få skriva tentan på annan ort?

Teacher commented 19 July 2017

Vid detta tentamenstillfälle kan vi tyvärr inte erbjuda skrivning på annan ort.

Feedback News