Placering och datum

Placering

Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.

Årets tentor

Det ges fyra tentamenstillfällen under året, dvs ett tentamenstillfälle efter varje läsperiod då kursen ges samt ett tillfälle i augustiperioden. Ordinarie tentamen för vissa program är omtentamen för andra.

Datum för tentamen

  • Tentamen 2017-01-10 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2017-01-30 kl 17:30-19:00)
  • Tentamen 2017-03-15 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2017-04-03 kl 17:30-19:00)
  • Tentamen 2017-06-05 kl 8-13 (ev FX-komplettering sker 2017-06-22 kl 09:30-11:00)
  • Tentamen 2016-08-17 kl 8-13 
Feedback News