Kurs-PM

Detta dokument innehåller information om mål, innehåll, kurslitteratur, lärare, undervisning och examination i SF1626 Flervariabelanalys läsåret 2010-2011.

Kursen bygger vidare på begrepp och metoder från envariabelanalys och linjär algebra, och behandlar differential- och integralkalkyl för funktioner av flera reella variabler och för vektorvärda funktioner.

Feedback News