Kontrollskrivning 2

Den andra kontrollskrivningen behandlar avsnitt 2.6, 3.2-3.4, 4.1-4.3, 6.1-6.4 i kursboken, dvs föreläsning 6 till 11.

Placering

Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

Period 3 vt 2012

  • 13 februari skriver CELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE2, CSAMH

Period 4 vt 2012

Tidigare kontrollskrivningar

Feedback News