Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontrollskrivning 2

Den andra kontrollskrivningen behandlar avsnitt 2.6, 3.2-3.4, 4.1-4.3, 6.1-6.4 i kursboken, dvs föreläsning 6 till 11.

Placering

Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

Period 3 vt 2012

  • 13 februari skriver CELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE2, CSAMH

Period 4 vt 2012

Tidigare kontrollskrivningar

Tommy Ekola created page 21 September 2011

commented 22 September 2011

Hej! 

Kommer avsnittet om generaliserade integraler att ingå till KS2? Det står att kontrollskrivningen ska behandla F6-F11 (generaliserade integraler ingår ju enligt KursPM i F12, men vi hann ju gå igenom det under F11...). 

Tacksam för svar!

Teacher commented 22 September 2011

Hej,

Nej, generaliserade integraler ingår inte på KS:n. Vad som ingår är fram t.o.m. variabelsubstitution för dubbelintegraler.

Tommy Ekola edited 26 September 2011

... Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (26 september 2011)

Lars Filipsson edited 13 December 2011

Den andra kontrollskrivningen behandlar avsnitt 2.6, 3.2-3.4, 4.1-4.3, 6.1-6.4 i kursboken, dvs föreläsning 6 till 11.

Placering 13 februari 2012 Tidigare kursomgångar 26 september 2011 För de studenter som anmält sig till kontrollskrivningen gäller följande salar:¶
* Efternamn A-B, sal L1
* Efternamn C-Fa, sal L21
* Efternamn Fb-Hag, sal L22
* Efternamn Ham-Hö, sal L41
* Efternamn J-Kj, sal L42
* Efternamn Kk-O, sal V01
* Efternamn P-Sv, sal V11
* Efternamn Sw-Ö, sal V1
Oanmälda hänvisas till sal V1 där 13 lediga platser finns.
Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.¶

Period 3 vt 2012 13 februari 2012 skriver CELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE2, CSAMH

Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (26 september 2011)

Lars Filipsson edited 3 January 2012

Den andra kontrollskrivningen behandlar avsnitt 2.6, 3.2-3.4, 4.1-4.3, 6.1-6.4 i kursboken, dvs föreläsning 6 till 11.

Placering Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

Period 3 vt 2012
* 13 februari 2012 skriver CELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE2, CSAMH
Period 4 vt 2012
* 10 april skriver CINEK
* 2 maj skriver CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL, COPEN
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (26 september 2011)

Teacher commented 2 February 2012

Anmälan till KS2 den 13 februari

Jag vill påminna om att anmälningstiden för KS2 som går för CELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE2 och CSAMH går ut på måndag den 6 februari kl 24.00. Anmälan sker som vanligt via Mina sidor.

Tänk på att det fr.o.m. idag också finns ett anmälningsformulär till KS1 för CINEK den 21 februari på Mina sidor. Var därför noga med att kontrollera datum så att du anmäler dig till rätt kontrollskrivning.

commented 9 February 2012

Bara för att förtydliga; ingår delkapitel 2.6 i KS2? Enligt min undervisningsplan gicks det delkapitlet igenom på frl 5, vilket inte ingår i intervallet frl 6-11.

Teacher commented 9 February 2012

Det kan skilja en aning i planeringen mellan olika kursomgångar och därför är F6-F11 inte en absolut angivelse av vilka föreläsningar som ingår på KS2. Avsnitt 6.2 ingår alltså på KS2.

commented 9 February 2012

Då förstår jag, tack för förtydligandet!

Lars Filipsson edited 13 February 2012

Den andra kontrollskrivningen behandlar avsnitt 2.6, 3.2-3.4, 4.1-4.3, 6.1-6.4 i kursboken, dvs föreläsning 6 till 11.

Placering Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

Period 3 vt 2012
* 13 februari skriver CELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE2, CSAMH
Period 4 vt 2012
* 10 april skriver CINEK
* 2 maj skriver CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL, COPEN
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (26 september 2011)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (13 februari 2012)

commented 6 April 2012

Kommer det att komma extrasalar om man glömt anmäla sig till KS 2 för CINEK 11?

Teacher commented 6 April 2012

Nej tyvärr. Så pass många har anmält sig att vi av resursskäl inte har några lediga salar/vakter att sätta in.

Du kan dock gå till en av salarna och hoppas få plats 15 minuter efter skrivningens början (då lediga platser från de som då inte dykt upp blir tillgängliga). Se till att vara på plats innan skrivningen börjar och prata med vakten om saken.

Lars Filipsson edited 10 April 2012

Den andra kontrollskrivningen behandlar avsnitt 2.6, 3.2-3.4, 4.1-4.3, 6.1-6.4 i kursboken, dvs föreläsning 6 till 11.

Placering Placeringen inför kontrollskrivningen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid.

Period 3 vt 2012
* 13 februari skriver CELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE2, CSAMH
Period 4 vt 2012
* 10 april skriver CINEK (kodad placeringslista)
* 2 maj skriver CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL, COPEN
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (26 september 2011)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (13 februari 2012)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (10 april 2012)

Teacher commented 19 April 2012

Anmälan till KS2 den 2 maj

Jag vill påminna om att anmälningstiden till KS2 för CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL och COPEN  går ut på tisdagen den 24 april kl 24.00. Anmälan sker som vanligt via Mina sidor.

commented 25 April 2012

Kommer ni att kunna öppna upp några extrasalar för oss som missade anmälan till KS:en den 2:a maj?

Teacher commented 25 April 2012

KS2 för CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL och COPEN den 2 maj

Alla som anmält sig ska nu ha fått meddelande om placering. Informationen finns också i en kodad placeringslista på denna sida. Det finns reservplatser i V12 (10 platser) och V21 (20 platser) för studenter som missat att anmäla sig.

commented 2 May 2012

Hej! Kommer lösningsförslaget för dagens KS upp snart?

commented 2 May 2012

Jag  fattar inte hur (y^2)-(x^2)=1 , är definerad då y=0, i uppgift nummer 3.

Teacher commented 2 May 2012

Nu finns kontrollskrivning 2 + lösningar på denna sida.

Teacher commented 2 May 2012

@Mustafa: Ingen punkt på kurvan har y-koordinat 0. Men det påstår vi väl inte heller?

commented 2 May 2012

Fast det står så:  \({{{y}}^{{2}}-{{x}}^{{2}}={1},{y}\ge{0}.}\)

Teacher commented 2 May 2012

Hyperbeln y² - x² = 1 består av två separata grenar (delar): en del ovanför x-axeln och en del under x-axeln. Ingen av kurvdelarna skär x-axeln (dvs y=0).

Tilläggsvillkoret y ≥ 0 säger att bara den kurvdel som är ovanför x-axeln är intressant i detta problem.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.