Kontrollskrivningar

Två kontrollskrivningar (KS) ges, som tillgodoräknas mot varsin uppgift på tentamen. Kontrollskrivningarna består av 3 uppgifter som bedöms med maximalt 4 poäng vardera. Maxpoängen per kontrollskrivning är alltså 12.

Den som har minst 7 poäng får tillgodoräkna resultatet vid tentamen. På KS1 betyder ett resultat på 7-8 poäng att man är garanterad 3 poäng på tentamensuppgift 1 och ett resultat på 9-12 poäng att man får 4 poäng på uppgift 1 (som då inte behöver lösas). På motsvarande sätt ger KS2 bonuspoäng på tentamensuppgift 2.

För att höja tentamensresultatet på uppgift 1 eller 2 från 3 till 4 poäng krävs att hela tentamensuppgiften löses korrekt. Det är maximum mellan resultatet från kontrollskrivningen och resultatet på motsvarande uppgift på tentamen som räknas.

Bonuspoäng gäller vid ordinarie tentamen och ordinarie omtentamen för respektive program och läsår.

Regler kring kontrollskrivningarna

  • Skrivtiden är 90 minuter.
  • Den som är mer än 15 minuter sen får ej delta i kontrollskrivningen.
  • Skrivande får lämna skrivsalen tidigast efter 30 minuter.
  • Inga toabesök eller andra raster.
  • Skrivande ska kunna legitimera sig med giltig fotolegitimation.
  • Vid kontrollskrivningen är inga hjälpmedel tillåtna.
  • Placering i skrivsalarna kommer att meddelas via epost och på KTH Social.

Anmälan till kontrollskrivning

Alla som vill skriva en kontrollskrivning skall anmäla sig till den. Anmälan görs via Mina sidor. Sista anmälningsdag är cirka en vecka före kontrollskrivningen.

För att kunna anmäla sig måste man vara registrerad på kursen. Alla nya studenter på kursen blir automatiskt kursregistrerade vid kursstart. Den som inte har blivit kursregistrerad behöver kontakta studievägledning eller kurssekreterare för att lösa detta innan anmälan kan göras.

Vem får delta på kontrollskrivningarna?

Det är endast möjligt att delta vid kontrollskrivningarna en gång under läsåret. Studenter från högre årskurs som går om kursen ska normalt läsa med sitt eget program.

Feedback News