Kontrollskrivningar

Två kontrollskrivningar (KS) ges, som tillgodoräknas mot varsin uppgift på tentamen. Kontrollskrivningarna består av 3 uppgifter som bedöms med maximalt 4 poäng vardera. Maxpoängen per kontrollskrivning är alltså 12.

Den som har minst 7 poäng får tillgodoräkna resultatet vid tentamen. På KS1 betyder ett resultat på 7-8 poäng att man är garanterad 3 poäng på tentamensuppgift 1 och ett resultat på 9-12 poäng att man får 4 poäng på uppgift 1 (som då inte behöver lösas). På motsvarande sätt ger KS2 bonuspoäng på tentamensuppgift 2.

För att höja tentamensresultatet på uppgift 1 eller 2 från 3 till 4 poäng krävs att hela tentamensuppgiften löses korrekt. Det är maximum mellan resultatet från kontrollskrivningen och resultatet på motsvarande uppgift på tentamen som räknas.

Bonuspoäng gäller vid ordinarie tentamen och ordinarie omtentamen för respektive program och läsår.

Regler kring kontrollskrivningarna

 • Skrivtiden är 90 minuter.
 • Den som är mer än 15 minuter sen får ej delta i kontrollskrivningen.
 • Skrivande får lämna skrivsalen tidigast efter 30 minuter.
 • Inga toabesök eller andra raster.
 • Skrivande ska kunna legitimera sig med giltig fotolegitimation.
 • Vid kontrollskrivningen är inga hjälpmedel tillåtna.
 • Placering i skrivsalarna kommer att meddelas via epost och på KTH Social.

Anmälan till kontrollskrivning

Alla som vill skriva en kontrollskrivning skall anmäla sig till den. Anmälan görs via Mina sidor. Sista anmälningsdag är cirka en vecka före kontrollskrivningen.

För att kunna anmäla sig måste man vara registrerad på kursen. Alla nya studenter på kursen blir automatiskt kursregistrerade vid kursstart. Den som inte har blivit kursregistrerad behöver kontakta studievägledning eller kurssekreterare för att lösa detta innan anmälan kan göras.

Vem får delta på kontrollskrivningarna?

Det är endast möjligt att delta vid kontrollskrivningarna en gång under läsåret. Studenter från högre årskurs som går om kursen ska normalt läsa med sitt eget program.

Tommy Ekola created page 25 August 2011

commented 20 September 2011

Jag lyckas inte anmäla mig till KS2 via minasidor. Den är gråmarkerad. Går det att göra här?

Teacher commented 20 September 2011

Igår var sista anmälningsdag och det verkar som att du precis missade dead-line. Jag återkommer om eventuella reservplatser.

Teacher commented 21 March 2012

Anmälan till kontrollskrivning i april

Från och med idag och fram till 2 april kl 24.00 går det att anmäla sig till följande kontrollskrivningar på Mina sidor:

 • Kontrollskrivning 1 den 11 april för CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL och COPEN
 • Kontrollskrivning 2 den 10 april för CINEK

Var extra noggrann när du anmäler dig så att du gör det till rätt kontrollskrivning!!

(Anmälningsformulär till kontrollskrivning 2 för CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL och COPEN kommer upp senare i april.)

Teacher commented 30 March 2012

Anmälan till kontrollskrivningar i april

Jag vill påminna om att anmälningstiden för

 • Kontrollskrivning 1 den 11 april för CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL och COPEN
 • Kontrollskrivning 2 den 10 april för CINEK

går ut på måndagen den 2 april kl 24.00. Anmälan sker som vanligt via Mina sidor.

Eftersom anmälningsformulären till de två kontrollskrivningarna båda är påslagna är det viktigt att du är noggrann och anmäler dig till rätt kontrollskrivning.

commented 2 April 2012

Hej! på mina sidor har det inte kommit upp något, så jag kan inte anmäla mig.

Teacher commented 2 April 2012

Skicka ett mail till mig (tek@kth.se) med namn, personnummer och program ikväll så lägger jag till dig manuellt till anmälningslistan. Du bör prata med din studievägledare och bena ut varför du inte är registrerad på kursen.

One user removed his/her comment
commented 3 April 2012

Hej! Jag missade deadline! Finns det salar med reservplatser på KSen? 

Teacher commented 3 April 2012

Placering till kontrollskrivningar i april

Alla som anmält sig ska nu ha fått meddelande om placering. Placeringlistorna finns också i kodad form här och här.

Följande reservplatser finns för oanmälda studenter:

 • Kontrollskrivning 1 den 11 april:  sal V12 (12 platser) och V21 (20 platser)
 • Kontrollskrivning 2 den 10 april:  inga reservplatser finns

Till reservplatserna gäller först till kvarn (dvs de som är först på plats får platserna).

commented 3 April 2012

M 31 ligger det inne i stan eller?
Jag går i kista och har alldrig hört talas om dessa salar.
Jag trodde man skulle få skriva i kista. 

commented 3 April 2012

myggan94 is watching...

Teacher commented 3 April 2012

Kontrollskrivningssalarna är inne på Campus Valhallavägen. Du kan hitta till din sal med Classroom Search Engine.

One user removed his/her comment
commented 6 April 2012

Jag undrar hur länge KS poängen gäller. Kan de bli inräknade på omtentan i juni?

Teacher commented 6 April 2012

Bonuspoängen gäller för ordinarie tenta och ordinarie omtenta. På denna sida kan du se vilka dessa tentor är.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Feedback News