Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Seminarium 1-4

Seminarium 1
Avsnitt i boken: 1.1-1.6, A.2

Seminarium 2
Avsnitt i boken: 2.6, 4.1-4.3

Seminarium 3
Avsnitt i boken: något från kap 6, 7.1, 8.1-8.4

Seminarium 4
Avsnitt i boken: 9.1-9.4, 10.5

Tommy Ekola created page 28 August 2011

commented 20 March 2012

Gäller dessa även för pågående kursomgång CDATE VT2012 period 4?

Kurshemsidan länkar nämligen till några andra seminarieuppgifter, men de verkar bara gälla 2011.

Teacher commented 20 March 2012

Du tittar på förra årets kurshemsida. Årets kurshemsida är

https://www.kth.se/social/page/kursplanering-for-cdate-vt-20/?courseround=2012:1-9

Jag ska försöka plocka bort den gamla sidan från kurswikin.

commented 20 March 2012

Aha, okej. Fast min fråga kvarstår angående vilka seminarieuppgifter som gäller, särskilt med tanke på att den aktuella kurshemsidan inte innehåller några. Seminariet är redan på måndag och vi är många som verkligen vill få tag på korrekt uppgifter så fort som möjligt.

Teacher commented 20 March 2012

Seminarieuppgifterna finns på denna sida.

commented 20 March 2012

Tack för bekräftelse!

commented 25 May 2012

Hej! Går det att få tag i lösningar till seminarierna nu i efterhand om man vill räkna de uppgifterna som övning inför tentan? 

Teacher commented 25 May 2012

Nej, vi har inte skrivit några lösningar till seminarierna. Du kanske kan prata med någon som deltog på seminarierna och kopiera hens anteckningar.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 18 March 2013

Hej! Är det samma gruppindelning för högskoleingenjörer som för civilingenjörerna? 

Teacher commented 18 March 2013

Ja, håll er till samma indelningen efter efternamn.

commented 15 April 2013

Hej,

vi har en fråga gällande seminarie 2, uppgift 1c.
Om vi hittat en semidifinit punkt, behöver vi då ta reda på om det är en max, min eller sadelpunkt, eller räcker det med att vi skriver att den är positivt, eller negativt semi-definit?

Teacher commented 15 April 2013

Uppgiften går ut på att du ska bestämma karaktären (max, min eller sadel) och då ska du också svara med den. Om du får fram att en eller flera av de stationära punkterna har en Taylorutveckling där de kvadratiska termerna  bildar en semidefinit form så kan du inte enbart från Taylorutvecklingen komma fram till en slutsats, utan i dessa fall får du arbeta vidare med någon annan metod.