Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Särskilda behov (funka)

KTH har en central tentamensamordnare för studenter med funktionsnedsättning:

Towe Breidenstein
FUNKA
Brinellvägen 8
Epost: tow@kth.se
Tel: 08-790 6178

Vänd dig till henne för frågor som har med din tentaplacering att göra!

Obs! Anmälan till tentan sker via Mina sidor som vanligt.

Vid seminarieproven kan förlängd skrivtid ges om intyg från FUNKA visas upp för assistenten.  

Teacher Mats Boij created page 25 October 2016