Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga mål och innehåll finns att läsa i KTHs kurs- och programkatalog (se länk Kursplan m.m. till höger).

Mer specifikt så omfattar kursen följande avsnitt ur kursboken:

  • Funktioner – avsnitt 1.1-1.6
  • Differentialkalkyl för reellvärda funktioner – avsnitt 2.1-2.6
  • Differentialkalkyl för vektorvärda funktioner – avsnitt 3.1-3.4
  • Optimering – avsnitt 4.1-4.3
  • Dubbelintegraler – avsnitt 6.1-6.4, 6.6
  • Multipelintegraler – avsnitt 7.1
  • Användning av integraler – avsnitt 8.1, 8.2, 8.4
  • Vektoranalys i planet – avsnitt 9.1-9.4
  • Vektoranalys i rummet – avsnitt 10.1-10.5
  • Allmänna matematiska grundbegrepp – avsnitt A.2

Feedback News