Seminarier

Placering och tider

Det framgår av din resultatsida var och när dina seminarietillfällen äger rum. Du kan enbart gå till dessa seminaretillfällen. Information om seminarierna kommer att finnas i god tid innan seminariet börjar, men inte nödvändigtvis innan kursstart.

Omregistrerade

Omregistrerade studenter skall gå på öppna seminarietillfällen. Se sidoflik för mer information.

Feedback News