Kursplanering

Föreläsningsplan med rekommenderade uppgifter

Nedanstående förslag till föreläsningsplan är tänkt för kursomgångar som går över en period. För kursomgångar som går över två perioder behöver veckonumreringen justeras med en faktor 2. De tre sista föreläsningarna är tänkta för repetition och förberedelse inför tentamen och det tas då inte upp några nya begrepp.

Vecka 1 Rekommenderade uppgifter
  10.1 Analytisk geometri i tre dimensioner F1 11, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
  10.6 Cylindriska och sfäriska koordinater 3, 5, 9, 13
  11.1 Vektorvärda funktioner i en variabel F2 17, 21, 33
  11.2 Tillämpningar av vektorderivering 3
  11.3 Kurvor och parametriseringar 5, 7, 11, 13, 15
  12.1 Funktioner i flera variabler F3 5, 9, 13,15, 17, 23, 27, 33
  12.2 Gränsvärden och kontinuitet 5, 7, 9, 11, 15
Vecka 2
  12.3 Partiella derivator F4 5, 7, 13, 23
  12.4 Högre ordningens derivator 5, 7, 11, 15, 17
  12.5 Kedjeregeln F5 7, 11, 17, 21
  12.6 Linjär approximation, differentierbarhet och differentialer 3, 5, 17, 19
  12.7 Gradienter och riktningsderivator F6 3, 5, 13, 17, 25
Vecka 3
  12.8 Implicita funktioner F7 13, 17
  12.9 Taylors formel, Taylorserier och approximationer F8 1, 3, 5, 7, 11
  13.1 Extremvärden 5, 7, 9, 19, 23, 25
  13.2 Extremvärden av funktioner med bivillkor F9 3, 5, 9, 15
  13.3 Lagranges multiplikatorer 3, 9, 11, 15
  13.4 Lagranges multiplikatorer i Rn 1, 3
Vecka 4
  14.1 Dubbelintegraler F10 15, 19, 21
  14.2 Upprepad integration i kartesiska koordinater 3, 5, 15, 23
  14.3 Generaliserade integraler och medelvärdessatsen F11 1, 3, 13, 27
  14.4 Dubbelintegraler i polära koordinater 5, 9, 15, 19, 21
  14.5 Trippelintegraler F12 5, 7, 9
  14.6 Variabelbyte i trippelintegraler 3, 7, 11
  14.7 Tillämpningar av multipelintegraler 5, 9, 13, 21,27
Vecka 5
  15.1 Vektorfält och skalärfält F13 3, 5, 17,
  15.2 Konservativa fält 3, 5, 7, 21
  15.3 Kurvintegraler F14 7, 11
  15.4 Kurvintegraler av vektorfält 1, 5, 7, 15
  15.5 Ytor och ytintegraler F15 1, 7, 13
  15.6 Orienterade integraler och flödesintegraler 5, 9, 13, 15
Vecka 6
  16.1 Gradient, divergens och rotation F16 3, 7, 11
  16.2 Några identiteter med grad, div och rot 9, 15, 17
  16.3 Greens sats i planet F17 3, 5, 9
  16.4 Divergenssatsen i rummet 5, 11, 15
  16.5 Stokes sats i rummet F18 1, 3, 5

Teacher Mats Boij created page 8 September 2015

commented 20 January 2016

Hej! När kommer slidesen för föreläsning 1 upp?

Teacher commented 20 January 2016

Om det är mina slajds du menar så har de legat på sidan för CINEK, CDATE och CL sedan igår!

Feedback News