Tentamen den 21 augusti rättad

Resultaten från tentan den 21 augusti finns nu på den personliga resultatsidan.

De som fått betyg Fx har möjlighet att skriva en kompletteringstentamen för godkänt betyg E. Ett epost-meddelande med information om kompletteringstentan kommer skickas ut till dessa studenter senare.