Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Omtenta

Time: Thursday 20 August 2015 at 08:00 - 13:00 2015-08-20T08:00:00 2015-08-20T13:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
Calculus in Several Variables (SF1626)

Location: E52, L21, L22, L31, L41, L42, L43, L44, L51, L52, Q11, Q13, Q15, Q17, Q22, Q24, Q34, Q36, V01, V11, V12, V2, V21, V22, V23, V32, V33, V34, V35

Activity: Re-exam

Student groups: CBIOT_1, CDEPR_1, CINEK_1, CLGYM_MAFY_2, CLGYM_MAKE_2, CLGYM_TEMI_2, CLGYM_TIKT_2, CMATD_1, CMEDT_2, COPEN_1, CTFYS_1, CTFYS_3, CTKEM_1, TAEEM_SYS_1, TDTNM_1, TELFM_1, TIKED_2, TIKED_3, TITMM_1, TMAKM_1, TTMAM_1, TTMAM_COMA_1, TTMAM_OPSA_1

Details (TimeEdit): TEN 1

Scheduling staff created event 23 March 2015

changed the permissions 30 April 2015

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 18 May 2015

[u'CBIOT_1', u'CDEPR_1', u'CINEK_1', u'CLGYM_MAFY_2', u'CLGYM_MAKE_2', u'CLGYM_TEMI_2', u'CLGYM_TIKT_2', u'CMATD_1', u'CMEDT_2', u'COPEN_1', u'CTFYS_1', u'CTFYS_3', u'CTKEM_1', u'TAEEM_SYS_1', u'TDTNM_1', u'TELFM_1', u'TIKED_2', u'TIKED_3', u'TITMM_1', u'TMAKM_1', u'TTMAM_1', u'TTMAM_COMA_1', u'TTMAM_OPSA_1']

Scheduling staff edited 11 August 2015

E52, L21, L22, L31, L41, L42, L43, L44, L51, L52, Q11, Q13, Q15, Q17, Q2, Q22, Q24, Q34, Q36, V01, V11, V12, V21, V22, V23, V32, V33, V34, V35

Scheduling staff edited 13 August 2015

E52, L21, L22, L31, L41, L42, L43, L44, L51, L52, Q11, Q13, Q15, Q17, Q2, Q22, Q24, Q34, Q36, V01, V11, V12, V2, V21, V22, V23, V32, V33, V34, V35

Accessible to the whole world.

Last changed 2015-08-13 08:23

Tags: None so far.