Alla om är aktuella fär komplettering har meddelats via epost