Fråga 8 till den senaste tentan den 28 maj i år. Beskrivs ett utstycke med given parametrisering. Den sista beräkningen i facit beräknas integralen u*(1-u^2)^(1/2)= 1/3 (2(2)^(1/2)-1) med gränserna från 0 till 1.
Enligt Wolfram Alpha ska detta bli bara 1/3. Skickar länkarna, är det nått jag/alpha har missat på vägen?
http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate+u*+%281-u^2%29^%281%2F2%29
(enbart integralen beräkningen utan gränser)
http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate+u*+%281-u^2%29^%281%2F2%29+from+0+to+1 (med gränser)