Hej, Finns det lösningförslag till kompletteringstentamen? När kommer resultaten från denna upp?

Tack.