Hej och välkomna till SF1626 Flervariabelanalys!

Börja med att ta dig en stund att läsa igenom KursPM och dess undersidor.

I Undervisningsplanen finner du en ramplanering för kursen. Mindre varationer kan förekomma på de olika kursomgångarna. I undervisningsplanen finns också rekommenderade övningsuppgifter, huvudsakligen avsedda för arbete utanför lektionstid.

För att du ska lyckas bra med kursen är det viktigt att du studerar kontinuerligt. Läs i läroboken och i dina anteckingar, och arbeta med de rekommenderade uppgifteran i anslutning till föreläsningarna.

Kontrollskrivningar och seminarieuppgifter är till för att uppmuntra och stödja dig i ditt arbete med kursen.

Du som har läst SF1624 eller SF1625 tidigare detta läsår kommer att känna igen arbetsformerna till stor del, men en viktig skillnad är att ni studenter kommer att delas in i fasta seminariegrupper av er föreläsare. För att ge underlag till bonus måste redovisning av seminarieuppgifter göras i föreskriven grupp.

Endast studenter inskrivna på aktuellt program kan erhålla bonus från seminarier och kontrollskrivningar.

Än en gång välkomna och lycka till med arbetet i kursen!

Hans Thunberg, examinator SF1626.