Hej!

På förekommen anledning vill jag förtydliga att UPPGIFTER som skall LÄMNAS IN FÖR RÄTTNING vid Seminarierna, SKALL LÄMNAS IN NÄR SEMINARIET BÖRJAR. Det finns inge marginal för sen ankomst.

Uppgifter som lämnas in efter seminariet början kommer inte att tas emot för rättning. Det tas ingen hänsyn till om den sena ankomsten beror t ex på  stopp i tunnelbanan.

Med vänliga hälsningar

Hans Thunberg, examinator