I SF1626 sköts återlämning och redovisning av resultat av KSar av resp kursomgångansvarig (=föreläsare). Jag kommer inte att publicera resultat m h a alias på KTH Social.