Kommer det finnas räknestuga någon tid varje dag i SF1626 Flervariabelanalys?