Kommer rättningen till tentan (den 28:e) bli färdig innan omtentan den 8:e?