Kompletteringstentamen 3 september rättad

Resultaten finns på Mina resultat och kommer matas in i ladok under de närmaste dagarna. Skrivningen finns att hämta på mattes studentexpedition.