Någon frågade efter antal godkända på tentan 28 maj. Här kommer betygsfördelningen:

Betyg Antal Andel
A 53 9%
B 31 5%
C 45 8%
D 58 10%
E 55 9%
F 336 56%
Fx 19 3%
Totalt 597 100%Mvh Stina moderator KTH Social