På första övningen har ni möjlighet att ägna en del tid åt att påbörja arbetet med uppgifteran till Seminarium 1. Tänk därför på att ta med er en kopia av Uppgifter till Seminarium 1.