Rättningen av tentamen 14 mars är klar, och inrapportering i LADOK kan påbörjas.

Tentorna finns för avhämtning på studentexpeditionen från och med måndag 4 april.

Hans