Salsförteckning gällande tentamen finns som vanligt på

http://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/tentor