Changes between two versions

Changes in "Kursinnehåll" between 2014-09-02 11:51 by Mats Boij and 2014-10-29 11:37 by Mats Boij.

Show < previous | next > change.

Kursinnehåll

Om kursens mål och innehåll står att läsa i kursplanen.

Nedanstående kapitel i kursboken Calculus ingår:


* Kapitel 10 om vektorer och koordinater i tredimensionella rummet (avsnitt 10.1 och 10.6)
* Kapitel 11 om vektorvärda funktioner och kurvor (avsnitt 11.1-11.3)
* Kapitel 12 om partiella derivator (avsnitt 12.1-12.9)
* Kapitel 13 om tillämpningar av partiella derivator (avsnitt 13.1-13.4)
* Kapitel 14 om multipelintegraler (avsnitt 14.1-14.7)
* Kapitel 15 om vektorfält (avsnitt 15.1-15.6)
* Kapitel 16 om vektoranalys (avsnitt 16.1-16.5)
Allt är förstås inte lika viktigt (se kursmålen som står i kursplanen och se också fliken Rekommenderade uppgifter för en detaljerad planering).

Feedback News