Show version

Version created by Mats Boij 2014-09-02 11:51

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Kursinnehåll

Om kursens mål och innehåll står att läsa i kursplanen

Nedanstående kapitel i kursboken Calculus ingår:

  • Kapitel 10 om vektorer och koordinater i tredimensionella rummet
  • Kapitel 11 om vektorvärda funktioner och kurvor
  • Kapitel 12 om partiella derivator
  • Kapitel 13 om tillämpningar av partiella derivator
  • Kapitel 14 om multipelintegraler
  • Kapitel 15 om vektorfält
  • Kapitel 16 om vektoranalys

Allt är förstås inte lika viktigt (se kursmålen som står i kursplanen och se också fliken Rekommenderade uppgifter för en detaljerad planering). 

Feedback News