Det här inlägget riktar sig till de som var på min övning i onsdags (2 feb). Då löste jag uppgift 4.17, som går ut på att bestämma det största och minsta värde en funktion antar på ett rektangulärt område. Nu har jag insett att det finns en väsentlig brist i min lösning: det finns en punkt som borde ha varit med på listan över potentiella maxpunkter, men som jag missade att ta med i den slutliga jämförelsen, nämligen det övre högra hörnet. I princip är alla hörnpunkter av intresse, men i det här fallet ser man direkt att funktionen har värdet noll på x- och y-axeln, vilket vi redan hade konstaterat (utan derivering!) är funktionens minsta värde. Dock finns det alltså ingen anledning att bortse från den sista hörnpunkten.

Jag ber om ursäkt för eventuell förvirring detta orsakat.