Hur är vi indelade i grupper inför tentan? dvs Hur vet man vilken sal man ska gå till på tentan?