Jag förstår ej hur man tar fram enhetsnormalvektorn i uppgift 6 Tentamen 2012-08-16

Samma exempel finns i boken, Exempel 4 på sida 364. Men förstår ändå inte varför. 

Hjälp Sökes!

Tack på förhand:)