Show version

Version created by Lars Filipsson 2011-12-13 10:05

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Examinationsdatum

Period 3 vt 2012


För CELTE, CENMI, CFATE, CMETE2, CMAST, CSAMH:

  • KS 1 den 30 januari kl 08.00-10.00
  • KS 2 den 13 februari kl 08.00-10.00
  • ordinarie tentamen den
  • ordinarie omtentamen denTidigare kursomgångar

Ordinarie tentamen

För CMETE3:

  • Torsdagen den 20 oktober kl 08.00-13.00

För övriga program: meddelas senare

Kontrollskrivningar

För CMETE3:

  • KS1: Måndagen 12 september kl 10.15-11.45
  • KS2: Måndagen 26 september kl 08.15-09.45

För övriga program: meddelas senare

Feedback News