Är det här rätt böcker för flervariabelkursen? Anledningen att jag undrar är att det står  att de gavs ut 2005 och 2007.
Deras ISBN-nummer stämmer inte med kurssidan på KTH (http://www.kth.se/student/kurser/kurs/SF1626).

http://www.bokus.com/bok/9789144038698/analys-i-flera-variabler/
http://www.bokus.com/bok/9789144048819/ovningar-i-analys-i-flera-variabler/