Eftersom datumen är olika för olika program .... så får man fylla i detaljeran sjäv m h a schemat.