Hr 

KS 2 omfattar föreläsningar 7 - 12. Kapitel 7.1 och 7.2 ingår där.