Kompletteringstentamen 13 juni

Nu har alla med betyg Fx fått besked om i vilken sal de ska sitta i på kompletteringstentan på onsdag kl 13.00-15.00. Kontakta mig (tek@kth.se) om du har fått Fx men inte fått ett sådant epost.

De Fx-studenter som inte har möjlighet att delta på onsdag ska kontakta mig (tek@kth.se).