Kompletteringstentamen

Nu har ett epost gått ut till alla som fick betyg Fx på tentan den 16 augusti med information om kompletteringstentan. Om du har Fx men inte fått epostmeddelandet kan du kontakta mig (tek@kth.se).