OBS: Formuleringen av uppgifterna 3 och 6 till Seminarie 4 har korrigerats.