Observera att en ny version av Seminarieuppgifter 4 har laddats upp. Formuleringen av uppgift 4 har förtydligats och formuleringen av uppgift 6 har korrigerats.