SALSPLACERING VID TENTAMEN  18 augusti  kommer som vanligt att meddelas på http://www.kth.se/sci/institutioner/math/utb/tentor